Annetusportaalide koomaseisundi vältimine jt nädala lood

Nädala lugu

8606207827_c9e3d08348_z

Pildiviide siin lingil 

Paistab sedasi, et kõige julgemalt unistame aastas kahel korral. Kõigepealt jõulude ja vana aasta lõpu paiku. Oh neid uusaastalubadusi! Ja teiseks kesksuvel, kui päike paistab, energia voolab ja kõik tundub (uuel hooajal) võimalik.

Võib-olla just seetõttu on viimase kuu jooksul üksteisest sõltumatult minuga ühendust võtnud kaks inimest, kes on soovinud saada nõu oma algatuse käivitamiseks. Mõlemal juhul on ideeks olnud annetusportaali käivitamine, et tuua kokku abi vajavad lapsed-pered ja abi andjad.

Olin aastatel 2008-2013 tänaseni kasvava Swedbanki annetuskeskkonna käivitamise ja haldamise juures. Selle aja jooksul on toimunud nii mõnegi uue heategevusportaali suurejooneline avamine… ja sulgemine… või hääbumine vaiksesse koomaseisundisse. Loomulikult on olnud ka edulugusid (näiteks ühisrahastuse platvorm Hooandja). Nende kogemuste abil rõhutasin nõu küsijatele järgmist.

  1. Kõigepealt tuleb endale teha hästi selgeks, millist abi sihtrühma liikmed tegelikult vajavad ja mil viisil suudavad nad seda vastu võtta. Kas raha on peamine? Või oleks tarvis hoopis mitterahalist tuge? Kuivõrd peaks otse raha andmise kaaluma hoopis sihtrühmaga tegelevate organisatsioonide toetamist?
  1. Hoolikalt tuleb läbi mõtelda annetusportaali elujõulisuse laiemalt ja finantsilise jätkusuutlikkuse konkreetsemalt. Internetilehekülje haldamine, abivajajate taustakontroll jne on suur tükk tööd. Seda pikaajaliselt ainult vabatahtliku töö abil teha pole realistlik.

Nii Eesti kui rahvusvahelise kogemuse põhjal võib esile tõsta vähemalt kolm viisi, kuidas annetuskeskkondasid elujõuliseks muuta.

Nädal Twitteris 

Annetajad annavad raha ainult “käegakatsutavatele” (loe: ühiskonnas väikese mõjuga) tegevustele?

Suurbritannias lükatakse see müüt ümber: kogutakse (edukalt) raha kommunikatsiooniks, et sotsiaalsete ettevõtete mõiste ja roll saaks ühiskonnas laialt tuntuks.

Lähem info siin lingil

image002

 Inspireerivad näited sotsiaalsete ettevõtete tegevusmahtude ja mõju suurendamisest

image004

 Läbipõlemine on maailmamuutjate kutsehaigus

Selle ennetamise esimene samm on ohu teadvustamine

image006


Lisa kommentaar

css.php