B Corporation ja Flexible Purpose Corporation – mis ja miks?

11. aprill 2000 oli päev ajaloos, kui paljudele ameeriklastest magusasõpradele jäätis kurku kinni jäi. Tol kuupäeval ostis rahvusvaheline korporatsioon Unilever ära jäätisetootja Ben & Jerry. Kui ostu poleks toimunud, oleks kaubamärgil jäänud niivõrd kiire üleilmne laienemine arvatavasti saavutamata ja meiegi pealinna ühte toidukauplusse jõudmata.

Ben & Jerry kunagistele fännidele on Unileveriga liitumisest olnud siiski palju rohkem meelehärmi kui rõõmu.

Peale müüki 2000-ndatel aastatel loobus Ben & Jerry uus juhtkond paljudest põhimõtetest, mis olid ettevõtte varem eriliseks muutnud.

Näiteks:

Miks Ben & Jerry asutajad selliste tagajärgedega müügitehinguga nõustusid? Nad olid ju endiste hipidena oma äritegevust positiivsete ühiskondlike muutuste toetamisega sidunud alates ettevõtte loomisest 1977. aastal… kuni müügitehingu päevani välja.

Traditsiooniline Ameerika Ühendriikide äriseadustik nõuab ettevõtete otsustajatelt omanike / aktsionäride kasumi maksimeerimist. Sellest põhimõttest lähtuvalt on investoritel seaduslik alus sundida asutajaid ja juhtkonda tegema valikuid, mis eelistavad kasumi suurendamist näiteks töötajate eest hoolitsemisele või looduskeskkonna hoidmisele.

Ben & Jerry asutajad olid ettevõtte börsile viinud. Seetõttu oli aktsionäride ring väga laiaks muutunud. Unileveri müügipakkumine tõstis märgatavalt aktsionäride käes olevate aktsiate müügihinda. Müügist loobumisega oleksid omanikud riskinud kohtuasja ja isikliku varaga. Süüdistuseks oleks olnud: nad pole aktsionäride huve parimal võimalik moel esindanud. Asutajad eelistasid kohtuasjaga mitte riskida ja ettevõtte Unileverile maha müüa.

See lugu näitab ilmekalt vastutustundliku ettevõtluse arendamisega seotud riske ettevõtete asutajate ja juhtide jaoks. Isegi riikides, kus äriseadustik USA omast oluliselt erineb, võib olla väga keeruline tagada pikaajalise vastutustundliku ettevõtluse plaani elluviimist. Seda näiteks juhul, kui majanduslik olukord halveneb… või kui omanikele / aktsionäridele lihtsalt tundub, et kasumi teenimisele pole keskendutud piisavalt.

Ka osaühingu või aktsiaseltsi vormis tegutsevatel sotsiaalsetel ettevõtetel on kindlasti sarnane risk. Muuseas, kuigi Ben & Jerry jaotas suure osa oma kasumist, peeti ka seda ettevõtet 1990-ndatel aastatel üheks sotsiaalse ettevõtluse edulooks.

Niisiis – mis võiks olla lahendus? Õnneks pole lahendustest rääkida teoreetiliselt. Vaikne revolutsioon juba toimub, sealhulgas ka Ben & Jerry kodumaal, Ameerika Ühendriikides. Uue aasta alguses oli Kalifornia osariigi sekretäri kontori ees järjekord ettevõtetest, kes soovisid end ümber registreerida. Nimelt jõudis selles osariigis eelmisel aastal muudetud äriseadustiku tulemusena seaduandlus praktilise elu vajadustele järele.

Benefit Corporation peab arvestama oma äriliste otsuste mõjuga keskkonnale, töötajatele ja kogukonnale samaväärselt aktsionäride poolt teenitava tuluga. Ettevõtte kasvamisel pole investoritel võimalik asutajaid sundida seda tasakaalu kõigutama.

Flexible Purpose Corporation‘i puhul valib ettevõte ise esmase ühiskondliku eesmärgi, mille poole äritegevuse kaudu või selle kõrvalt püüeldakse.

Järgneval joonisel toon välja uute vormide põhisisu. Edaspidi kirjutan nendest vormidest – ja senistest praktilistest õppetundidest nende rakendamisel – kindlasti ka pikemalt.

Osaühing, aktsiaselts, mittetulundusühing, sihtasutus – need organisatsioonide tüübid võivad Eestiski hakata ajale jalgu jääma. Siiski peavad meilgi kõigepealt sellised organisatsioonid ära tekkima, mis enam vanadesse lahtritesse ei mahu. Alles seejärel saab tõsiselt hakata tegema eestkostet seadusandluse muutusteks. Igatahes on selge, et piirid sotsiaalsete ettevõtete ja vastutustundlike ettevõtete vahel hakkavad hägustuma. Nii et – jõudu, maailmamuutjad!

Tegemist on 2. postitusega seeriast, mis vaatleb sotsiaalse ettevõtluse (SE – social entrepreneurship) ja vastutustundliku ettevõtluse (CSR – corporate social responsibility) erinevusi, sarnasusi, seoseid ja koostöövõimalusi.

Eelmisel korral:

1. postitus. Et Sa seltskonnas vesteldes hätta ei jääks: mis vahe on sotsiaalsel ettevõtlusel ja vastutustundlikul ettevõtlusel?


Lisa kommentaar

css.php