Edulugu 1

Eesti Lasterikaste Perede Liidu edulugu

 

Kuidas aitab Stories For Impact sotsiaalsetel ettevõtetel oma kommunikatsiooni ja eesmärke selgemaks muuta? Siin on üks edulugu Eesti Lasterikaste Perede Liidust.

Enne Stories For Impactiga koostöö algust oli Eesti Lasterikaste Perede Liidu koduleht selline:

PILT 1

Eesti Lasterikaste Perede Liidul puudus muutuse loomiseks teooria, mis viis selleni, et ka väline kommunikatsioon oli puudulik. Kodulehel puudus struktuur, mis viitaks konkreetselt ettevõtte tegevusvaldkondadele.

Milleks oli siis muutus vajalik?

Vajalikkust illustreerib allolev pilt menüüst. Struktuuri kohta tekib küsimus, miks on peamenüü just selline, kõrvuti “Mis tehtud” ja “Lipa-lopa”. Struktureerides ettevõtte kodulehte on mõistlik teemasid loogiliselt liigitada, et need oleksid kergelt leitavad. Ajalehed, laste laagrid ja koostöö riigiga pole analoogilised teemad, mis tõttu nende leidmine ühe pealehe alt pole optimaalne.

PILT 2

Näitena võib veel tuua 2012 majandusaasta aruande, mis on küll süsteemne ja piltiderohke, kuid mõjust siiski räägitud pole. Nii räägivad nad ise enda organisatsioonist:

PILT 3

Kodulehe eesmärgiks oleks Eesti Lasterikaste Perede Liidul olnud näidata, et nende ettevõttest on kasu ja nad on suutnud lasterikaste perede hulgas muutuse luua. Rääkida pikemalt projektidest, mida nad korda saatsid ning seejärel tuua välja ka edulugusid. Projektid ja nende maksumus, kuid milline oli tulemus? Kas lapsed ja pered olid rahul?

PILT 4

2013. aastal kirjutati Eesti Lasterikaste Perede Liidu poolt Stories For Impacti abiga korrektne ja väga hästi süstematiseeritud raport, millest oli abi ka uue kodulehe kokku panemisel.

PILT 5

Soovitud mõju illustreerivad väga hästi skeemid ja joonised, mille abil oma ettevõtte eesmärki selgelt välja tuua. Tihti puudub organisatsioonidel informatsioon soovitud mõju kaardistamise jaoks, kuid selle kaardistamisel on abiks sihtgrupi vajadused.

PILT 6

Eelnevate segaste eesmärkide asemel on ELPL-il nüüd 4 selget eesmärki ja tegutsemisvaldkonda, kus on välja toodud ka eesmärgid, kuhu nad soovivad teatud tegevustega jõuda.

Värvirikka raporti teoreetilist juttu illustreerivad väga hästi ka lood lasterikastest peredest.

PILT 7

 

Aage Õunap, Eesti Lasterikaste Perede Liidu juht, räägib organisatsiooni eduloost.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Nüüdseks on Eesti Lasterikaste Perede Liidul uus koduleht, mis illustreerib kõiki nende eesmärke ja vajadusi:

PILT 8

ELPL tõi enda jaoks välja 4 suuremat valdkonda, mis edasi juhatavad iga valdkonna kirjelduse juurde ja projektide ning lugudeni, mis sellega seotud on:

PILT 9

Raportis kirjutatud lood leidsid koha ka kodulehel:

PILT 10

Samas on lugude kõrval väga selgelt ka perede ja laste vajadusi kirjeldatud ja endale on koha leidnud ka muud teemad, mis enne olid ebaloogilistes kohtades, näiteks “Lipa-lopa”:

PILT 11

Organisatsiooni kommunikatsioon on muutunud palju selgemaks ning nende raportite abil on võimalik näidata, kuidas loovad muutust ja kuhu soovivad jõuda.


css.php