KAKS VIHJET sotsiaalse ettevõtluse idee valikuks

Toetus äriplaani koostamiseks? Just nimelt. Kodanikuühiskonna Sihtkapital on paari viimase aasta jooksul korraldanud mitu selleteemalist taotlusvooru. Tegemist on hea näitega paindlikust toetusmehhanismist alustavale sotsiaalsele ettevõtjale.

Äriplaani koostamine aitab oma idee paremini läbi mõtelda ja selle kavandamisse kogukonna liikmeid ning teisi koostööpartnereid kaasata:

Mul on olnud austav võimalus olla nendest voorudest enamuse hindamise juures. Taotlustesse kirja pandud ideedega tutvumine on pakkunud nii võimsaid inspiratsioonisüste kui ka põhjuseid väga murelikult pea vangutamiseks.

Järgmisena annan omalt poolt mõned vihjed, kuidas vältida enim levinud vigu oma äriplaani koostamise ettevalmistamisel seoses äriideega valikuga. Tegemist pole riskide ammendava nimekirjaga. Järgnevad punktid lähtuvad lihtsalt taotluste hindamisel kõige rohkem silma jäänud arenguvajadustest. Heade näidetena nimetan neid organisatsioone, kellega olen rohkem isiklikult kokku puutunud. Olen teadlik, et samaväärseid või veelgi innustavamaid eeskujusid tegutseb Eestimaa pinnal veel palju-palju.

NB! Järgnev tekst ei pruugi kajastada KÜSK-i ametlikke seisukohti.

Kirjeldan lühidalt vihjete andmise konteksti juhuks, kui Sa pole KÜSK-i äriplaanide koostamise taotlusvoorude tingimusi jälginud:

  • Kandideerida võivad vähemalt ühe aasta tegutsenud mittetulundusühingud või sihtasutused.
  • Projektitaotluses on võimalik küsida raha äriplaani koostamiseks, et alustada või laiendada oma sotsiaalse ettevõtluse suunda, sealhulgas avaliku teenuse pakkumist. Taotluse koostamise ajaks peab äriidee juba olemas olema ja põhilistes aspektides hoolikalt läbi mõteldud.
  • Äriplaani koostamise teenust tohib teatud mahus ka sisse osta.
  • Lähtuvalt idee olemusest on äriplaani koostamise käigus nõutud kindlasti asjakohase kaasamisprotsessi läbiviimist (näiteks oma ühingu liikmetele, kogukonna või sihtrühma esindajatele).

NB! Juhul, kui tulevikus sarnaseid taotlusvoorusid korraldatakse, võivad tingimused muidugi täieneda või muutuda.

 

VIHJE 1. Lähtu äriplaani idee välja töötamisel sellest, mida on sihtrühmal kõige rohkem vaja, mitte vaid sellest, mida oskad talle tänase seisuga ise kõige paremini pakkuda.

Enamasti on sotsiaalse ettevõtte eesmärgiks (pöördelise) muutuse tekitamine oma sihtrühma elus. Oma uue teenuse väljatöötamisel lähtuvad kodanikuühendused pahatihti hoopis sellest, mida projektimeeskonna liikmed ise oskavad sihtrühmale pakkuda… ja sellega piirdutaksegi.

Ühenduse visioon

Uue avaliku teenuse sisu

Kas ainult selle avaliku teenuse pakkumine viib visioonini?

„Erivajadustega inimesed integreeruvad tavaellu, s.h leiavad töö“. Pakume erivajadustega inimestele nõustamist kohaliku omavalitsuse toetuste kasutamise, elulookirjelduste koostamise ja tööintervjuudel osalemise kohta.
EI.
„Kohaliku kogukonna loov ühistegevus muutub aktiivsemaks, s.h väheneb alkoholi tarbimine“. Hakkame korraldama igal nädalal põnevaid loenguid ja korra kuus ühistalgusid. EI.
„Meie piirkonna pikaajalised töötud leiavad töö.“ Viime sihtrühmale läbi enesehinnangut tõstvaid diskussioonigruppe. EI.

 

Kuidas muuta lahtris olev „EI“ hoopis „JAH-iks“? Noh, näiteks Samaaria Eesti Misjon annab endistele alkohoolikutele, vangidele ja teistele elu hammasrataste vahele jäänud inimestele:

Viimane tegevus on ühtlasi seotud selle organisatsiooni sotsiaalse ettevõtluse suundadega. Pakkudes sellest programmist ainult ühte komponenti, ei suudaks Samaaria ellu viia oma missiooni (aidata ühiskonnast tõrjutud inimesi tavapärase elu juurde).

Niisiis, küsimus igale alustavale sotsiaalsele ettevõtjale. Kas Sinu teenus lihtsalt veedab (või viidab) sihtrühma liikmete aega… või aitab tõepoolest nende ellu tuua selle muutuse, mida Sa neile oma missioonis välja lubad?

Viimasel juhul on ka kohalik omavalitsus tõenäoliselt palju parema meelega valmis oma õla alla panema, näiteks avaliku teenuse delegeerimisega just Sinu organisatsioonile. Äriplaani on mõtet hakata koostama eelkõige sellise idee lähemaks kaardistamiseks, mis sihtrühma ellu võimalikult suure muutuse tuua suudab. Muidu jääb „sotsiaalses ettevõtluses“ sõna „sotsiaalne“ liialt kahvatuks. Eriti nendes ideedes, mille kliendina nähakse avalikku sektorit teenuste delegeerimise kaudu, peab sotsiaalne pool olema väga mõjus. Pelgalt klubilist tegevust mõnele sihtrühmale rahastavad kohalikud omavalitsused üha harvemini.

 

VIHJE 2. Vali sihtrühma aitavate ideede seast äriplaani jaoks välja sellise, mille teostamise eest on keegi nõus (palju) maksma.

Maailm on keeruline ja mitmekihiline, seetõttu ka võimalusterohke. Tõenäoliselt on neid tegevusi, millega Sul on võimalik oma sihtrühma ellu soovitud muutuse tuua, päris suur hulk:

Kodanikuühendused hakkavad liiga tihti koostama äriplaani just teise rühma kuuluvatele ideedele. Sellistele, mis on kooskõlas missiooniga ja aitavad sihtrühma… kuid ei võimalda teenida ettevõtlustulu.

Eri sotsiaalvaldkondade üheks enimlevinud näiteks on siinjuures käsitöökodade loomine. Tõepoolest, käsitöö valmistamine on suurepäraseks teraapia- ja rehabilitatsioonivõimaluseks paljudele sihtrühmadele, olgu tegemist vaimse erivajadusega inimestega, endiste uimastisõltlaste või aktiivsest elust kõrvale jäänud eakate kodanikega. Aga – kas veel ühes käsitöökojas valmistatavale toodangule on Eestis või lähiriikides turgu? Tõenäoliselt mitte. Kui meeskonnal just pole geniaalset ideed täiesti uue toote väljatöötamiseks või selle eriti silmapaistvaks brändimiseks – sel juhul tasub kindlasti proovida!

Kas see tähendab, et käsitööd pole üldse mõtet teha, kui puudub geniaalne idee uue toote või brändimise jaoks? Ei, ei, ei. Sellist muljet ma ei taha jätta. Käsitööd võib ja peab oma sihtrühmaga ikka tegema. Lihtsalt ressursid tuleb leida kuskilt mujalt – projektidest, annetustest, kohalikult omavalitsuselt, vabatahtlikelt.

Sotsiaalne ettevõtlus sobib ainult osade kodanikuühenduste vajalike ideede teostamise rahastamiseks. Kodanikuühenduse eestvedajatelt nõuab see tarkust ära tunda, kas see, mida osatakse ja tahetakse kirega teha, sobib sotsiaalseks ettevõtluseks või mitte. Kui ei sobi, pole mingit põhjust nukrutsemiseks. Väga edukas kodanikuühendus võib tegutseda ka täiesti ilma omatulu teenimata, ehkki sarnaselt ettevõtluse käivitamisele nõuab ka sellise mudeli käigus hoidmine parasjagu nutikust ja energiat. Ressursside kokkuhoidmiseks tasub sellisele järeldusele jõuda enne äriplaani koostamisele asumist. Sellest, miks ja kuidas teha osa turu-uuringust juba idee sünnifaasis, kirjutan järgmisel korral.

Aga positiivne näide? Mulle endale on hingelähedaseks ettevõtmiseks olnud MTÜ Abikäsi loojate tegevus. Nende eesmärgiks on olnud pikaajaliselt töötute erivajadustega inimeste tööturule ja aktiivsesse ellu tagasi toomine. Kõikidest võimalikest ettevõtluse variantidest valisid nemad just sellised, mille järele on olnud nõudlust ka masuperioodil. Nimelt telemarketingi ja andmesisestuse teenuste pakkumise. Kuna kliente jätkub, siis on Abikäe meeskonnal võimalik üha uusi erivajadustega inimesi oma tiiva alla võtta, neid innustada ja välja õpetada, ise stabiilset tööd pakkuda ning seejärel juba avatud tööturule edasi suunata.

Joonisel tundub lapsikult lihtne. Praktikas on keeruline ja vastutusrikas.

Kui järgmisel korral samast teemast kirjutan, siis tuleb juttu:


Lisa kommentaar

css.php