Käsiraamatu koostamise köögipool, osa I: kasutajaliidese loomine

Kuidas käsitleda maailmamuutmiseks vajalikke teemasid sedasi, et sihtrühm igavusest haigutama ei hakkaks? Just selle küsimusega oleme Heateos viimastel kuudel silmitsi seisnud. Andsime äsja välja käsiraamatu ühiskondliku mõju hindamisest. Hädavajalik teema… aga kas ka värvikas ja põnev?

Värvikuse ja põnevuse määr sõltub eelkõige kommunikatsioonist. Auto mootor koos ratastega pole paljudele inimestele värvikas ega põnev. Auto kere disain ja värv võivad seda olla.

Infotehnoloogias kutsutakse taolist asja ‘kasutajaliideseks’. Kasutajaliides aitab mootori tööst kasu saada inimestel, kes ei oska või ei taha mootori enda sees käsi määrida. Olgu selleks “mootoriks” siis keerulistest algoritmidest koosnev arvutiprogramm või… ühiskondliku mõju hindamise metoodika.

Valminud käsiraamat on kasutajaliides neile maailmamuutjatele (sotsiaalsed ettevõtted ja teised kodanikuühendused), kel on huvi ja vajadus oma ühiskondlikku mõju hinnata.

Otselink asub siin.

Kasutajaliidese loomisel lähtusime kahest põhimõttest:

Järgnevalt näide ühest käsiraamatu vaheldusrikka kujundusega leheküljest (lk 10):

Käsiraamat põhineb märkimisväärses osas ka koostööpartnerite poolt kokku pandud materjalidele. Siinjuures oli väljakutseks partnerite sisendi “tõlkimine” kujule, mis vastaks käsiraamatu kui mõju hindamise teema kasutajaliidese põhimõtetele.

Üheks oluliseks alusmaterjaliks oli Poliitikauuringute Keskuse Praxis analüütikute poolt koostatud dokument “Praktiline mudel vabaühenduse ühiskondliku mõju hindamise läbiviimiseks“. Sealt leidis kasutust näiteks kontrollnimekiri “Heade indikaatorite omadused”. Alljärgnevalt on näha, kuidas see loetelu nimetatud dokumendis välja näeb (tekstikasti sees lk 16).

Kuna loetelusid oli käsiraamatusse kogunenud juba niigi paras hulk, otsustasime leida selle nimekirja esitamiseks atraktiivsema viisi. Muudatused olid järgmised:

Kokkuvõttes näeb see teema käsiraamatus välja järgmiselt (lk 48):

See oligi esimene pilguheit käsiraamatu koostamise köögipoolele!

Kuidas Sinu arvates ühiskondliku mõju hindamise teemale kasutajaliidese loomine õnnestus? Mis tuli hästi välja? Mida tasub muuta? Tagasiside on teretulnud.

P.S Projekti, mis lõppes käsiraamatu koostamisega, rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Aitäh!


Lisa kommentaar

css.php