Käsiraamatu koostamise köögipool, osa II: isiklikud kogemused

Kuidas anda edasi isiklikke kogemusi võimalikult lühidalt ja asjalikult? Samas hoides alles nende emotsionaalse väärtuse? Just taoline väljakutse ootas meid ees ühiskondliku mõju käsiraamatut koostades.

Oleme Heateo meeskonnas aastate jooksul kohtunud sadade kodanikuühiskonna eestvedajatega. Tüdrukute-poiste ja prouade-härradega; alustavate katsetajate ja staažikate tegijatega. Ühed kõige värvikamad arutelud on kõigi nendega toimunud järgmisel teemal.

 

Eks iga innukalt tegutseja usub ja loodab, et tema tegevusel on mõju… isegi kui usul ja lootustel igasugune alus puudub. Olen seda pattu isegi korduvalt teinud :-) Tulemusi, mille üle rõõmu tunda, aitab siiski tuua võime ise kainelt endale peeglis otsa vaadata.

Just seetõttu tahtsime käsiraamatus kindlasti juttu teha nendest nähtustest, mida kodanikuühenduste aktivistidena tihti oma mõjuks peame… kuid mis soovitav mõju teps mitte ei ole. Kuidas anda edasi kõiki neid kümneid põnevaid vestluseid, mida oleme sädeinimestega mõju teemal pidanud? Kirglikke vaidluseid, kus on vastandunud usk ja faktid, hinges pesitsevad lootused ja silmaga nähtavad trendid? Käsiraamatus pole ruumi värvikate memuaaride jaoks neist kohtumistest… samas oleks tavalise loeteluna esitatud teoreetiline nimekiri üks äraütlemata igav õppimismaterjal.

Leidsime järgmise lahenduse:

Iga õppetunni, mida tahtsime käsiraamatu lugejale edasi anda, jagasime tabeli kolme veeru vahel tükkideks.

Eksituse olemuse kirjeldasime teoreetilise lausega. Iga näite aga esitasime loovalt: tsitaadiga, mis justkui pärineks päriselust. Selle kohta esitatavad näidisküsimused ei tundu tänu tsitaadi elulisusele enam põrmugi teoreetilised. Loomulikult ei viita ükski tsitaat ühelegi konkreetsele Eesti organisatsioonile – küll aga konkreetset tüüpi organisatsioonidele Eestis. Loodetavasti jagub meil endil tegijatena äratundmist ja mõtteainet.

 Kaks näidet ka – käsiraamatus olevast tabelist:

1. näide

 

 

2. näide

 

Tutvu tabeliga täies mahus mõju hindamise käsiraamatu lehekülgedel 12-13! Kokku 11 näidet!

Mõju hindamise käsiraamatu köögipoolt tutvustades kirjutasin eelmisel korral siin lingil käsiraamatule kasutajaliidese loomisest.

 P.S Projekti, mis lõppes käsiraamatu koostamisega, rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Aitäh!


Lisa kommentaar

css.php