Kliendid soovitavad

Järgnevalt loe lähemalt, kuidas kliendid iseloomustavad Jaan Apsi nii juhi nõustaja-mentorina kui koolitajana.

 

Jaan Aps nõustaja-mentorina

 Aage Õunap (president), Eesti Lasterikaste Perede Liit (ELPL):

lasterikkad logo

           “Jaan Apsi abiga saime selgust oma tegevussuundadest: 4 valdkonna valik on andnud kindlamad sihid edasi tegutsemiseks. Meie kodulehekülg on muutnud konkreetsemaks, informatiivsemaks ning minu arusaamine „mõjust” on muutunud palju avaramaks. Oleme hakanud teadlikult kaardistama oma tegevust ning sellega kaasnevat mõju.

Organisatsiooni mõju hindamine tundus selle projekti ettevalmistamisel lihtsam kui tegelik protsess. Teemasse süvenedes leidsin üha uusi väljakutseid ja avastusi, mis võtsid oodatust kauem aega. Leian, et selle kõige juures oli mentori kaasamine väga õige samm ning olen organisatsiooni juhina õnnelik, et selleks oli just Jaan Aps. Tagantjärgi tundub vaadates isegi võimatu seda organisatsiooni sees n-ö oma ressurssidega teha, sest kõrvaline pilk on vajalik. “

 

Sigrid Västra (juhatuse esimees), Eesti Üliõpilaskondade Liit (EÜL):

EÜKL logo

           “Koostöö kasu seisnes eelkõige tulemuslikkuses – mõlemapoolne koostöö oli tulemustele orienteeritud. Jaani pidev tähtaegade nõudmine aitas meie meeskonnal ajagraafikus püsida, mis oli kohati võtmeteguriks ka tulemuste jooksval jälgimisel, rääkimata graafikus püsimisest. Viimase eest saime näiteks arengukava koostamisel kiita nii nõukogult kui ka volikogult.

Kindlasti on oluline välja tuua kasu väljendumine laiema pildi haaramises. Näiteks kui alguses ei saanud nii mõnigi meeskonnaliige päris hästi aru mõõdikute vajalikkuses (just sellisel kujul, nagu Jaan neid nõudis), eriti veel mingisugusest mõõdikute armatuurlauast (mõju hindamise tabel) kui sellisest, siis tänaseks on viimane saanud organisatsiooni juhtkonnale kasulikuks töövahendiks.

Koostöö kasu üldiselt väljendus ka selles, et tegemist ei olnud õpetamise kui sellisega, vaid ühelt poolt suunamisega, kus teisel poolel jäi võimalus iseseisvaid otsuseid teha, mis on väga oluline ja hea. EÜLil on äärmiselt hea meel, et arengukava koostamisse sai konsultandina kaasatud just Jaan Aps – mees, kes on suuteline rääkima organisatsioonile mõõdikute olulisusest ka pool tundi tuletõrje alarmi saatel :-)”

 

Kärt Vaarmari ja Siim Vahtrus (juhatuse liikmed), Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK):

Keskkonnaõigus logo-ee

           “Enne oli meil üsna suur peataolek ja segadus, kuidas KÕKi pikaajalist ja raskesti määratletavat mõju välja tuua ja mõõta. Mõju hindamise protsess andis juurde fookust strateegia koostamisel, eriti eesmärkide sõnastamisel. Mitme eesmärgi/tegevuse puhul saime just mõju mõõtmise planeerimise kaudu selgemaks, miks me selles suunas tegutseme ja kuhu tahame jõuda (eriti sisuliste teemade puhul, nt müra ja olulise ruumilise mõjuga objektide planeerimine).

Samuti saime selgema ettekujutuse, kuidas on võimalik näidata oma senist mõju. Eelkõige on meil varasema mõju hindamise süsteemi puudumise tõttu seda võimalik teha erinevate “lugude” läbi, mida mingil määral saame ka numbritega (vähemasti väljundite osas) täiendada.

Protsessi seisukohalt meeldis väga selge ajakava ja raamistik (varakult kokkulepitud kohtumiste ja tegevuste kindel aeg) ja tähtaegadest kinni pidamine. See andis ka meile endale kindlamad verstapostid ja selgemad ülesanded (ehkki alati ei õnnestunud neid kõiki täita). Samuti oli hea enne kohtumisi kirjalike ülesannete tegemine.

Hea, et pidime päris palju sisulist tööd ise tegema, ei saanud metoodikat n-ö tellida. Harjutused mõju hindamise metoodikaga aitasid meil lõpuks iseseisvalt paika panna organisatsiooni ja teenuse arendamise eesmärgid ja nendeni jõudmise mõõdikud. Seega töötas mõju hindamise metoodika just nimelt metoodikana, mida saame kasutada edaspidi iseseisvalt (või vähemalt väiksema abiga).”

 

Jaan Aps koolitajana

-      Vabaühenduste Liidu EMSL vabaühenduste arenguprogrammi 2012-2014 04.04.2014  koolitusel osalejad

vabaŸhenduste liit.indd

  

-       EMP toetuste Vabaühenduste Fondist Avatud Eesti Fondi vahendusel toetust saanud väikeprojektide projektijuhtide koolitus 17.04.2014

topeltlogo_aef_eea_grants

-       EMP toetuste Vabaühenduste Fondist Avatud Eesti Fondi vahendusel toetust saanud suurprojektide projektijuhtide koolitus 27.03.2014


css.php