Eelsoojendus ühiskondliku mõju võlakirjadeks!

Alates juulist alustab Heateo Sihtasutus koos partneritega uue põneva teemaga. Ka Jaan Aps on sellega mõju hindamise teema kaudu seotud. Milles asi seisneb? Järgnevalt teeb Stories For Impact´i Mariliis eelsoojenduse! Muuhulgas on avameelselt juttu võimalikest probleemidest.

Social Impact Bond ehk eesti keelde tõlgituna ühiskondliku mõju võlakiri (edaspidi lühidalt SIB) ettepanek käidi esimesena välja Suurbritannias, kus seda ka katsetama hakati. SIB-ide abil peaks olema võimalik lahendada sotsiaalseid probleeme, kus hetkel on jääb probleemi lahendamine alarahastuse tõttu tegemata. Nendeks probleemideks võivad olla suuri rahasummasid nõudvad või palju inimesi hõlmavad programmid ja ka väga riskantsed programmid. Lahenduseks pakutakse erasektori investeeringuid, et neid programme rahastada.

Ajaveebi varasem postitus teemal “Kuidas aidata ühe asemel tuhandet? – SIIB aitab!”

Esiteks tuleb välja valida ühiskondlik või sotsiaalne probleem, mida valitsuse ressurssidega lahendada pole võimalik. Teiseks peab välja valima sobilikud meetmed, mida rakendatakse, ja programm, mis peaks teoreetiliselt probleemi lahendama või vähendama. Järgmisena otsitakse investorid, kes on nõus oma raha programmi investeerima. Kui programm on lõppenud, on vajalik mõju täpne hindamine, et teada saada, kas projekt oli edukas või mitte. Eduka projekti puhul on valitsus kohustatud investoritele nende investeeringu + kasumi tagasi maksma, projekti ebaõnnestumise korral ei saa investorid oma raha tagasi.

SIB - mis see on

 

SIB-i peaks käsitlema kui ühte investeerimise tüüpi, mis aitab efektiivsemalt probleeme lahendada ja välja töötada meetodeid, kuidas aidata kogukonda. Pärast selliseid programme teab valitsus, millised vahendid töötavad ja millised mitte, et nad saaksid neid ka ise rakendada.

 

SIB-il on palju häid külgi:

 

Millised on aga probleemid, mis tulevad kaasa SIB-ga?

 Huhh…  lisaks plussidele ka kohutav hulk probleeme? Juba järgmises postituses vaatame, kas ja milliseid lahendusi on nendele võimalik leida.

 

Allikad:
www.urban.org/presentations/Social-Impact-Bonds-ASC.ppt
http://evpa.eu.com/wp-content/uploads/2011/06/11-04-11_Social_Impact_Investment_Paper_2.pdf
http://www.socialfinanceus.org/sites/socialfinanceus.org/files/small.SocialFinanceWPSingleFINAL.pdf
https://www.se-alliance.org/sector-news/the-social-impact-bond-potential-and-pitfalls
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Canada/Local%20Assets/Documents/government/ca_en_social_impact_bonds_091012.pdf

Lisa kommentaar

css.php