“SIND OTSIDES”: tahan leida identse kaksikvenna!

Räägitakse, et telepurk näitab saadet “Sind otsides”, mis aitab inimestel kasvõi seitsme maa ja mere tagant üles otsida nii kunagi põgenenud noorpõlvearmastused kui ka peitu pugenud sugulased.

“Sind otsides” tänane väljakutse on veel võimsam. Tahan selle ajaveebi abil leida identse kaksikvenna… ühele ingliskeelsele kodulehele… Eesti kodanikuühenduste veebilehtede seast. Teiste sõnadega – kas mõni meie kohalikest maailmamuutjatest on oma ühiskondliku mõju tutvustamiseks midagi sarnast loonud?

Ah jaa, tutvustan natuke seda ookeanitagust kaksikvenda. Muuseas, tema missioonil ja tegevusmudelil pole tegelikult antud juhul tähtsust. Oluline on hoopis… aga seda näete peagi ise.

Organisatsiooni nimi: Year Up.

Kes on sihtrühm: Vähemate võimalustega noored, kel pole töökohta ega ka väljavaateid edasi õppimiseks. Ilma välise sekkumiseta läheb taolistel (geto)noortel edasises elus väga halvasti: tööpuudus, vaesus ja kõik sellega kaasnev, s.h sõltuvusprobleemid, õigusrikkumised, vanemlikest õigustest ilmajäämine…

Mida Year Up teeb: Kaasab taolised noored pingutust nõudvasse aastasesse programmi, mis annab neile tööeluks tarvilikud kompetentsid. Selles täiendõppes on rõhk infotehnoloogial ja suhtlusoskustel. Lisaks otsib Year Up programmi läbinud noortele ka praktikakohad. Lõppeesmärgiks see, et (geto)noored oleksid peale täiendõppe ja praktika läbimist saanud võimaluse uueks alguseks: kas püsiva töökoha leidnuna või näiteks ülikoolis õppimist alustavana.

 

Järgnevalt kirjeldan tagaotsitava tundemärke lähemalt. Fotol on need märgistatud punaste numbritega 1 ja 2.

 

Punase number ühega tähistatud kohas vilguvad kodulehel järjest viis bännerit.

Tundemärk 1. Organisatsioon kirjeldab oma koduka avalehel selgelt ühiskondlikku väljakutset ja oma panust selle lahendamisse.

 

Tundemärgi täpsustus # 1: ühiskondlik probleem on täpselt sõnastatud (s.h numbriliselt).

Antud näite puhul: 5 miljonit noort täiskasvanut, kes ei õpi ega tööta.

 

 

Tundemärgi täpsustus # 2: selgesõnaliselt on esile toodud ka ühiskondliku võimaluse, mis kaasneb probleemi leevendamise-lahendamisega (s.h numbriliselt).

Antud näite puhul: järgmise kümne aasta jooksul jääb täitmata 14 miljonit töökohta, mis eeldavad rohkem kompetentse, kui seda vaid keskharidus anda suudab.

 

 

Tundemärgi täpsustus # 3: organisatsiooni tegevuste maht on täpselt esitletud (s.h numbriliselt).

Antud näite puhul: organisatsioon tegeleb aastas 1 400 andeka noorega, kel poleks ilma välise sekkumiseta väljavaateid ei töötamiseks ega edasi õppimiseks.

 

 

Tundemärgi täpsustus # 4: tulemused on konkreetselt ära näidatud (s.h numbriliselt).

Antud näite puhul: 236 ettevõtet võidavad noorte panusest praktikantide rollis.

 

 

Tundemärgi täpsustus # 5: tegevus lõpptulemus (ühiskondlik mõju) on selgelt esitatud (s.h numbriliselt).

Antud näite puhul: 84% noortest on neli kuud peale programmi läbimist leidnud kas töö või võimaluse edasi õppimiseks.

 

 

Postituse esimesel fotol asub punase number kahega tähistatud kohas infokast organisatsiooni tulemuste ja mõju kohta.

Tundemärk 2. Organisatsioon esitab koduka avalehel numbrite abil kõik olulisemad tahud oma panuse suurusest ühiskondliku väljakutse lahendamisse (=oma tegevuse ühiskondlikust mõjust).

 

Antud näite puhul:

  • 100%-le programmi edukalt läbinud noortest leitakse praktikakoha
  • 95% praktikantidest vastab ettevõtete ootustele või isegi ületab need
  • 84% programmi läbinutest on neli kuud hiljem leidnud töö või edasi õppimise võimaluse
  • 15 dollarit tunnis on algne palganumber peale praktika läbimist püsiva töö leidnud noortel (s.t nad on teel vaesusest välja – nende järeltulijate lapsepõlv saab olema ilmselt kergem kui neil endil oli)

 

Niisiis. Milliste Eesti kodanikuühenduste kodulehed vastavad osaliselt või täielikult kahele põhilisele kirjeldatud tundemärgile?

Ja Year Up on päriselt ka olemas. Olen neil kunagi külaski käinud.

Kõigi selle postituse fotode allikas: http://www.yearup.org/  [12.06.2012]


Lisa kommentaar

css.php